Kære andelshavere Hermed lidt forskellig information fra bestyrelsen om arbejdet i vores forening. Gårdfornyelsesprojekt: Projektet med at udvikle og forny gårdene, der blev besluttet på generalforsamling tidligere på året, er ved at tage form, og der er vedtaget planer for begge gårde som i løbet af vinteren/tidlig forår forventes udført, således begge gårde er klar…Læs videre “Orientering fra Bestyrelsen”

                                Kvartalsrapport februar, marts og april 2021 Vi har afholdt bestyrelsesmøder 1. marts, 9. marts, 15 marts, 29. marts og 19. april – alle afholdt virtuelt. Låneomlægning er vedtaget idet forslagene blev sendt til skriftlig afstemning til alle andelshavere. Solcelleprojektet kører fortsat efter planen bl.a. med indhentning af byggetilladelser og ansøgning til afregning af overskydende…Læs videre “Kvartalsrapport”