September 2022

I sommers oplyste vi om, at der er opstået tekniske udfordringer i forhold til opsætning og håndtering af målerne, fordi vi i foreningen har en blanding af andelshavere, erhvervslejemål og private lejemål.

Det problem er nu løst, men i mellemtiden har Radius oplyst, at de måske mener, at der evt. skal opsættes en transformer før end solcelleanlægget kan tilsluttes. Sagsbehandlingstiden herpå er op til 8 måneder.

Bestyrelsen arbejder på sagen, og håber at der snart findes en løsning på problemet.

 

 

Juli 2022

Solcelleanlægget er etableret og producerer strøm.

Strømmen kan desværre endnu ikke kanaliseres til den enkelte andelshaver. Der er opstået teksniske udfordringer i forhold til opsætning og håndtering af målerne, fordi vi i foreningen har en blanding af andelshavere, erhvervslejemål og private lejemål. Der er særlige lovkrav og mange intressenter i projektet. 

Bestyrelsen har igennem længere tid presset på for en løsning og forventer en snarlig løsning.

 

Marts 2022

Nu er vi ved at være tæt på det endelige mål. 

Solcellerne bliver monteret – forhåbentlig – i næste uge. Og derefter vil produktionen af strøm være klar.

I Bendzgården har der været lukket for strømmen i forbindelse med tilkobling af nye målertavler. (den 9. marts) samt udskiftning af kabler fra strømskabet ved vejen og ind til vores ejendom.

Inden for kort tid vil udskiftning af målertavler ske i Skelgården (der vil blive opsat/udsendt information om hvad tid, det vil ske)

Herefter er sidste etape, at målerne til hver enkelt lejlighed bliver udskiftet så vi kan begynde at bruge solcellestrøm😀Vi har en forventning om, at målerne bliver leveret medio april og så vil de hurtigst muligt blive udskiftet. Så forhåbentlig er vi ‘kørende’ til 1. maj.

Der er netop sendt mail til jer alle om information omkring Energifællesskabet. Her beskrives forholdet omkring det at være med i dette energifællesskab.

 

September 2021

Ting tager lidt tid! Men nu er vi i gang. Vi er ved at få nyt tagpap på Skelgården. I den forbindelse bliver ovenlys fjernet i loftgangene. Der vil snarest blive etableret forbedret lysforhold med elektrisk lys.

Herefter vil der komme nyt tagpap på Bendzgården. Dette forventes at være udført i løbet af en måned. Hvis vejret gør det muligt.

Oktober / November 2021

Arbejdet med tagpap er næsten færdigt. Efter det skal der etableres faldsikring (fastgørelsesudstyr) for at der kan arbejdes på taget. Lovkrav.

Umiddelbart efter dette bliver solcellerne monteret.

Ud over arbejdet på taget er elektrikeren i gang med ny kabelføring. Det vil over en periode muligvis give nogle støj- og støvgener. 

Håber det hele bliver godt når alt arbejdet er udført. Og håber for forståelse fra os alle.