Status 1. Juli.

Så er den længe ventede byggetilladelse modtaget fra Frederiksberg kommune. Arbejdet vil derfor blive iværksat snarest. Vores håb er at vi for alvor kan komme igang i starten af august.

På den ekstraordinære generalforsamling i efteråret vedtog vi, at der skulle etableres solcelleanlæg på tagene af foreningens to bygninger. Det er planen, at anlæggende både skal levere strøm til de enkelte beboere og til foreningen som fællesstrøm.

Da vi vedtog etableringen håbede bestyrelsen på, at anlægget ville stå færdig omkring den først april.

Det har desværre vist sig ikke at komme til at ske.

Vi havde opstart møde med de valgte leverandører til projektet i november måned. Der har desværre vist sig at arbejdet med byggesagstilladelse, samt beregninger med statiske beregninger tager noget længere tid end vi havde troet/forventet.

Før de endelige godkendelser godkendelser foreligger kan vi ikke komme videre. Når disse godkendelser foreligger er det bare at trykke på ‘knappen’. Det videre forløb er planlagt og klar til iværksættelse. Det forventer vi vil kunne ske i løbet af juni / juli måned.