Status 1. Juli.

Så er den længe ventede byggetilladelse modtaget fra Frederiksberg kommune. Arbejdet vil derfor blive iværksat snarest. Vores håb er at vi for alvor kan komme igang i starten af august.

På den ekstraordinære generalforsamling i efteråret vedtog vi, at der skulle etableres solcelleanlæg på tagene af foreningens to bygninger. Det er planen, at anlæggende både skal levere strøm til de enkelte beboere og til foreningen som fællesstrøm.

Da vi vedtog etableringen håbede bestyrelsen på, at anlægget ville stå færdig omkring den først april.

Det har desværre vist sig ikke at komme til at ske.

Vi havde opstart møde med de valgte leverandører til projektet i november måned. Der har desværre vist sig at arbejdet med byggesagstilladelse, samt beregninger med statiske beregninger tager noget længere tid end vi havde troet/forventet.

Før de endelige godkendelser godkendelser foreligger kan vi ikke komme videre. Når disse godkendelser foreligger er det bare at trykke på ‘knappen’. Det videre forløb er planlagt og klar til iværksættelse. Det forventer vi vil kunne ske i løbet af juni / juli måned.

September 2021

Ting tager lidt tid! Men nu er vi i gang. Vi er ved at få nyt tagpap på Skelgården. I den forbindelse bliver ovenlys fjernet i loftgangene. Der vil snarest blive etableret forbedret lysforhold med elektrisk lys.

Herefter vil der komme nyt tagpap på Bendzgården. Dette forventes at være udført i løbet af en måned. Hvis vejret gør det muligt.

Oktober / November 2021

Arbejdet med tagpap er næsten færdigt. Efter det skal der etableres faldsikring (fastgørelsesudstyr) for at der kan arbejdes på taget. Lovkrav.

Umiddelbart efter dette bliver solcellerne monteret.

Ud over arbejdet på taget er elektrikeren i gang med ny kabelføring. Det vil over en periode muligvis give nogle støj- og støvgener. 

Håber det hele bliver godt når alt arbejdet er udført. Og håber for forståelse fra os alle.