Jens Jessens Vej 2, 4 tv

Salg_JJV_2_4_TV

 

Vedrørende mulighed for opskrivning på venteliste:

Foreningen har ingen ekstern liste. Kun mulighed for at komme på venteliste via en andelshaver i foreningen.