SÅDAN HÅNDTERER VI VORES AFFALD

Vi har særlige beholdere til aviser, pap, metal og plastic. Disse beholdere er placeret ved indgangene til hhv. Bendz-og Skelgården. Affald skal sorters som anvist af Frederiksberg kommune.

Hvis du har storskald bedes du selv bortskaffe dette.

Vores storskraldsrum eksisterer ikke længere.