December 2022

Det kører. Anlægget er tilsluttet og målere er udskiftet hos hver enkelt. Samtidig er hovedmålerne – en i hver ejendom – tilsluttet. De gamle målere er afleveret til netselskabet og afmeldt. På et tidspunkt kommer der en slutafregning til hver af os fra nuværende el-leverandør.

At det hele er tilsluttet betyder at al forbrug af strøm sker via Energifællesskabet. Vi indkøber til ‘spotpris’ hvilket betyder at prisen skifter flere gange om dagen.

Det betyder også, at når hver enkelt af jer bruger strøm er det til aktuel pris. Der vil fremover komme en afregning sammen boligafgiften/huslejen på månedlig basis for det forbrug man har haft.

Så måske det en god ide at holde øje med el-prisen og bruge strøm når det er billigst – når det er muligt.

Der vil snarest komme information omkring hvordan vi kommer til at få adgang til app fra Enyday, hvor vi selv kan følge vores forbrug.

 

November 2022

Så ser det endelig ud til at vi kan komme i mål😀

I den nære fremtid (inden årsskiftet) vil opsætning af nye el-målere til hver af vores lejligheder ske. Der vil tilgå orientering til hver enkelt om hvornår det sker. Strømmen bliver i en kort periode afbrudt til hvert lejemål. Få timer. 

Inden dette sker, vil der i hver ejendom vil indsat en el-måler, hvor strømmen også kortvarig bliver afbrudt. Også her vil alle blive varslet.

Når disse målere el-målere er installeret vil energifællesskabet – som vi jo har ventet rigtig længe på – være en realitet og alt forbrug af strøm hos hver enkelt af os, vil blive afregnet sammen med vores boligafgift. Og hvis solen skinner vil vi kunne bruge den strøm som solcellerne producere😎

Alle modtager mere general information snarest. 

Blot til info nu. Ingen skal foretage sig noget. Alt bliver ordnet fra ejendommes side. Alle nuværende målere bliver afmeldt og der vil komme en slutafregning fra nuværende el-leverandører til os alle individuel. 

 

September 2022

I sommers oplyste vi om, at der er opstået tekniske udfordringer i forhold til opsætning og håndtering af målerne, fordi vi i foreningen har en blanding af andelshavere, erhvervslejemål og private lejemål.

Det problem er nu løst, men i mellemtiden har Radius oplyst, at de måske mener, at der evt. skal opsættes en transformer før end solcelleanlægget kan tilsluttes. Sagsbehandlingstiden herpå er op til 8 måneder.

Bestyrelsen arbejder på sagen, og håber at der snart findes en løsning på problemet.

 

Juli 2022

Solcelleanlægget er etableret og producerer strøm.

Strømmen kan desværre endnu ikke kanaliseres til den enkelte andelshaver. Der er opstået teksniske udfordringer i forhold til opsætning og håndtering af målerne, fordi vi i foreningen har en blanding af andelshavere, erhvervslejemål og private lejemål. Der er særlige lovkrav og mange intressenter i projektet. 

Bestyrelsen har igennem længere tid presset på for en løsning og forventer en snarlig løsning.

 

Marts 2022

Nu er vi ved at være tæt på det endelige mål. 

Solcellerne bliver monteret – forhåbentlig – i næste uge. Og derefter vil produktionen af strøm være klar.

I Bendzgården har der været lukket for strømmen i forbindelse med tilkobling af nye målertavler. (den 9. marts) samt udskiftning af kabler fra strømskabet ved vejen og ind til vores ejendom.

Inden for kort tid vil udskiftning af målertavler ske i Skelgården (der vil blive opsat/udsendt information om hvad tid, det vil ske)

Herefter er sidste etape, at målerne til hver enkelt lejlighed bliver udskiftet så vi kan begynde at bruge solcellestrøm😀Vi har en forventning om, at målerne bliver leveret medio april og så vil de hurtigst muligt blive udskiftet. Så forhåbentlig er vi ‘kørende’ til 1. maj.

Der er netop sendt mail til jer alle om information omkring Energifællesskabet. Her beskrives forholdet omkring det at være med i dette energifællesskab.

 

September 2021

Ting tager lidt tid! Men nu er vi i gang. Vi er ved at få nyt tagpap på Skelgården. I den forbindelse bliver ovenlys fjernet i loftgangene. Der vil snarest blive etableret forbedret lysforhold med elektrisk lys.

Herefter vil der komme nyt tagpap på Bendzgården. Dette forventes at være udført i løbet af en måned. Hvis vejret gør det muligt.

Oktober / November 2021

Arbejdet med tagpap er næsten færdigt. Efter det skal der etableres faldsikring (fastgørelsesudstyr) for at der kan arbejdes på taget. Lovkrav.

Umiddelbart efter dette bliver solcellerne monteret.

Ud over arbejdet på taget er elektrikeren i gang med ny kabelføring. Det vil over en periode muligvis give nogle støj- og støvgener. 

Håber det hele bliver godt når alt arbejdet er udført. Og håber for forståelse fra os alle.