Ingen lejligheder til salg.

Vedrørende mulighed for opskrivning på venteliste:

Foreningen har ingen venteliste. Hvorfor henvendelser herom ikke kan efterkommes.

Kun mulighed for at komme på venteliste via en andelshaver i foreningen.