DET SKER DER  PÅ GENERALFORSAMLINGEN

Der holdes Generalforsamling én gang om året, som oftest i marts/ april måned.
Næste Generalforsamling holdes i 2025. Det bliver den 7. april.
Generalforsamling starter kl. 19.30 og varer som regel tre timer. Indskrivning fra kl. 19.00.
Der udsendes indbydelse til Generalforsamling til alle andelshavere.
Forinden har Andelsboligforeningens administrator- Skovgaard Alsig – sørget for at udsende årsregnskab.
På Generalforsamlingen gennemgås årsregnskabet og budgettet for det kommende år. Begge dele skal godkendes af Generalforsamlingen. Indkomne forslag drøftes og kan derefter vedtages eller forkastes efter afstemning.

HVIS DU HAR FORSLAG TIL GENERALFORSAMLINGEN

Har du gode ideer til hvordan Andelsboligforeningen kan forbedres og udvikles, kan du skrive et oplæg, som kan behandles på Generalforsamlingen. Oplægget skal afleveres til Bestyrelsen inden for den tidsfrist, som er fastsat.

Skema som kan anvendes:

Forslag til Generalforsamling