SÅDAN HÅNDTERER VI VORES AFFALD

Vi har særlige beholdere til papir, tekstil, pap, metal, plastik, farlig affald og glas. Disse beholdere er placeret ved indgangene til hhv. Bendz-og Skelgården. Dog skal madaffald i de markerede spande som man finder i affaldsrummet.

Affald skal sorteres som anvist af Frederiksberg kommune, se guiden her: https://www.frederiksberg.dk/affald/sorteringsguide

Hvis du har storskrald bedes du selv bortskaffe dette da vi ikke har et storskraldsrum i ejendommen.