SÅDAN HÅNDTERER VI VORES AFFALD

Vi har særlige beholdere til aviser, pap, metal og plastic, madaffald, farlig affald og glas. Disse beholdere er placeret ved indgangene til hhv. Bendz-og Skelgården. Affald skal sorters som anvist af Frederiksberg kommune, se guiden her: https://www.frederiksberg.dk/affald/sorteringsguide

Hvis du har storskald bedes du selv bortskaffe dette.

Vores storskraldsrum eksisterer ikke længere.