Forældrekøb er ikke tilladt. Det fremgår af vores vedtægter. Men måske kan du bruge denne model, som beskrevet af foreningens administrator:

Køber kan opnå det samme resultat som et egentligt forældrekøb ved at forældrene i stedet låner penge til barnet og får tinglyst et pantebrev i andelslejligheden. Så køber barnet for de penge barnet låner af forældrene og forældrene har sikkerhed i andelen for de penge de har lånt til barnet.
 
Resultatet er det samme – nemlig at barnet kan bo i en lejlighed hvor pengene oprindeligt kommer fra forældrene. Men det er ikke det man normalt forstår ved et egentligt forældrekøb. Og ved et egentligt forældrekøb er der heller ikke et lån og pantebrev mellem forældre og barn involveret. Og ved denne model er det også barnet der bliver andelshaver – modsat forældrekøb hvor det er forældrene der er andelshaver som så lejer ud til barnet.
 
Forældrene kan eventuelt lave lånet således at barnet betaler af på lånet hvert år med det beløb som forældre må give barnet i gave, således at forældrene hvert år egentlig giver barnet en gave der modsvarer betalingen på lånet og således at barnet ikke som sådan skal have penge op af lommen for at betale af på lånet. Men det afhænger jo af parternes ønsker og formåen.