BESTYRELSENS ARBBEJDE

Bestyrelsen mødes ca. hver 3. uge.
Vi drøfter henvendelser fra beboere, køb og salg af lejligheder, ejendommens drift og andre sager, der vedrører andelsboligforeningen.

KONTAKT OS PÅ EMAIL:

Skriv til bestyrelsen@bendzogskelgaarden.dk

Postkassen tømmes ca. en gang ugentlig.