Kvartalsrapport

Kategorier Ikke kategoriseret0 Kommentarer

                                Kvartalsrapport februar, marts og april 2021

Vi har afholdt bestyrelsesmøder 1. marts, 9. marts, 15 marts, 29. marts og 19. april – alle afholdt virtuelt.

Låneomlægning er vedtaget idet forslagene blev sendt til skriftlig afstemning til alle andelshavere.

Solcelleprojektet kører fortsat efter planen bl.a. med indhentning af byggetilladelser og ansøgning til afregning af overskydende strøm. Det er KUBEN Management der bistår bestyrelsen med hensyn til planlægningen m.m.

Madaffaldsordningen gennemføres tilfredsstillende men husk at de grønne affaldsposer KUN må bruges til madaffald.

Der arbejdes på at få orden på diverse affaldscontainere i Bendzgaarden efter at de er flyttet ind i gården. Det planlægges at lave en særlig indhegning i hjørnet af gården mod garagenedkørslen.

Bestyrelsen arbejder fortsat med at indhente tilbud på at få etableret en form for effektiv video-overvågning til sikring mod flere indbrud og forsøg derpå samt ulovligt ophold ved kældernedgangen JJV 2. Forslag vil blive fremlagt til Generalforsamlingen. Vi opfordrer i øvrigt alle til at sikre sig at døre og låger til gårdene holdes lukkede – det smutter desværre en gang imellem.

Der mindes om at Generalforsamlingen er planlagt til afholdelse mandag den 14 juni kl. 19.30.

                                                    Med venlig hilsen

                                              BESTYRELSEN