Orientering fra Bestyrelsen

Kategorier Ikke kategoriseret0 Kommentarer

Kære andelshavere

Hermed lidt forskellig information fra bestyrelsen om arbejdet i vores forening.

Gårdfornyelsesprojekt:

Projektet med at udvikle og forny gårdene, der blev besluttet på generalforsamling tidligere på året, er ved at tage form, og der er vedtaget planer for begge gårde som i løbet af vinteren/tidlig forår forventes udført, således begge gårde er klar til brug og øget samvær, når varmere temperaturer igen rammer os. Der vil som skitseret, både blive taget hensyn til børn og voksne i begge gårde, og det er bestyrelsen og projektets deltageres forhåbning, at gårdene må blive flittigt brugt af alle aldre.

Ny affaldsplads i Bendzgården:

Arbejdet med etablering af ny indhegnet affaldsplads i Bendzgården er afsluttet, og taget i brug. Bestyrelsen er meget tilfredse med resultatet, og håber at andelshaverne vil nyde at man ikke længere skal gå forbi affaldscontainerne ved færdsel ind og ud af gården.

Vi minder dog – igen – om, at det er hver enkelt andelshavers ansvar at sikre korrekt sortering, og at forkert sortering medfører unødige strafgebyrer til foreningen, som vi alle er med til at betale.

Kameraovevågning:

For at højne tryghed og sikkerhed i vores forening, er der blevet sat kameraovervågning op på 3 udsatte steder, som meget gerne skulle have en præventiv effekt på eventuelle uvedkommende personer, samt sikre tryghed for andelshaverne. Kameraerne er placeret ved lågerne til de to gårde, samt ved nedgang til cykelkælder v. JJV 2.

Butiksudlejning:

Kiosken på hjørnet af JJV og PBV, har stået ledig i nogen måneder, efter at daværende lejer ikke ønskede at afholde aftalt leje og derfor blev opsagt. Bestyrelsen har igennem efteråret arbejdet benhårdt på at finde en stabil og veletableret lejer, der ønsker at drive lejemålet på en ordentlig måde, som matcher vores forenings værdier.

Det er nu lykkedes, og det er med glæde at vi pr. 1/12 kunne byde velkommen til Reitan Group – i daglig tale bedre kendt som 7/11 – der har overtaget lejemålet og forventeligt påbegynder renovering, klargøring og indretning snarest. Derved kommer vi snart igen til at få et levende butikshjørne, i form af en convinience shop, der med sit moderne udtryk og vareudvalg, vil højne hjørnet og vores forening generelt.

Bestyrelsen ser frem mod et langt og godt samarbejde med Reitan Group.

Huslejenedsættelse:

Pr. 1/12 blev den på generalforsamlings bestemte huslejenedsættelse på 7,5% sat i værk, og alle andelshavere kan herved se frem mod en mindre husleje fremover 😊

Solcelleprojektet:

Solcelle projektet skrider langsomt men sikker frem, og vi håber, at vi er klar med solcellestrøm i kablerne i løbet af februar/marts måned 2022. I den forbindelse udsendes der snarligst yderligere information til den enkelte andelshaver.

Bestyrelsen ønsker alle en glædelig jul og rigtig godt nytår!