Salg af lejlighed

Kategorier Ikke kategoriseret0 Kommentarer
1 Når du vil sælge din lejlighedNår du som andelshaver vil sælge din lejlighed, følges denne fremgangsmåde:

Andelshaver (sælger) sender opsigelse og andelsbevis til administrator   Grubbe Advokater, Åbenrå 31, postbox 63, 1002 København K.

Opsigelsesblanket findes på foreningens hjemmeside.

 

2 Vurdering og fastsættelse af prisAndelshaver (sælger) bestiller   vurdering af lejligheden v. Vidar Illum, tlf.44981024, mail info@vidarillum.dk.

Vurderingsmanden vurderer, om   andelsprisen skal tillægges et beløb for forbedringer, eller et fradrag for   misligholdelse.

Andelsprisen fremgår af det   seneste årsregnskab, som findes på foreningens hjemmeside.

Vurderingsmanden sender   vurderingsrapport til sælger og administrator.

3 Åbent husSælger skriver salgsopslag, som sættes op i alle opgange. Opslaget skal   indeholde dato for åbent hus, beskrivelse af lejligheden, andelspris og   boligafgift.

Prisen fremgår af det seneste årsregnskab. Prisen tillægges enten beløb   for forbedringer eller fradrag for misligholdelse (jvf. vurderingsrapporten).

Personer på den interne venteliste har fortrinsret til at købe   lejligheden. Den interne venteliste orienteres udelukkende ved opslag i   opgange.

Opslaget mailes til bestyrelsen (bestyrelsen@bendzogskelgaarden.dk), som  mailer det til ekstern venteliste.

Obs! Der hører kun ét lofts- eller kælderrum på   3-5 m2 til hver lejlighed. Hvis andelshaver har haft lejet flere rum, herunder P-plads i   P-kælderen, medfølger disse ikke.

Der holdes åbent hus, typisk ½ time.

4 SalgetFølgende materiale er praktisk at have klar ved åbent Hus:Salgsopstilling (sv. til opslag), vurderingsrapport, evt. plantegning, og   blanket ”Aftale om overdragelse af andel” hvor købere kan meddele   accept/ønske om køb af lejligheden (denne findes på hjemmesiden)

Hvis ingen fra intern eller   ekstern venteliste møder til åbent hus, kan sælger sælge til andre   interesserede fremmødte.

Findes en køber i forbindelse med åbent hus, indgår sælger og køber skriftlig aftale om købet   på blanketten ”aftale om overdragelse af andel”. Der kan aftales en svarfrist   på f. eks. 4 dage.

Blanketten sendes til Grubbe   Advokater, Åbenrå 31, postbox 63, 1002 København K.

Hvis ingen interne, eksterne eller andre henvender sig ved åbent hus, kan   sælger gå videre med salget via ejendomsmægler eller andet.

5   Køber indbetaler købesummen til GrubbeGrubbe udbetaler sælger købesummen, dog tilbageholdes et beløb på   50.000 kr. til dækning af evt. indsigelser.

Køber overtager andelslejligheden

6  Bestyrelsen informerer vicevært Steen Laursen(ejendom@bendzogskelgården.dk) om salget, datoen for overtagelsen og navnet på den eller de nye   andelshavere

Viceværten sørger for nyt navneskilt på dørtelefon og hoveddør

Yderligere information:

Sælger kan henvise køber til foreningens kontaktperson i Nykredit Bank, Fie Marie Rasmussen

FMR@nykredit.dk Tlf. 4455 3878

På foreningens hjemmeside findes et godt tilbud fra en ejendomsmægler.